Kundvillkor

Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller mellan Fresh.Land ApS, CVR nr. 36481897 (nedan ”vi”, ”oss” eller ”Fresh.Land ApS”) och beställare (nedan ”du”, ”dig” eller ”kund”) vid försäljning och leverans av de produkter och tjänster som Fresh.Land ApS erbjuder. Särskilda villkor för vissa produkter och tjänster kan komma att tillämpas och gäller i så fall som tillägg till dessa allmänna villkor.

För att beställa via Fresh.Land ApS måste du vara kund hos Fresh.Land ApS. Kund kan den bli som är juridisk person och begär leverans i ett område till vilket vi levererar eller myndig med rätt att ingå avtal och begär leverans i ett område till vilket vi levererar. Om du är under 18 år krävs samtycke från dina föräldrar eller vårdnadshavare för att du ska kunna bli kund hos Fresh.Land ApS. Ifall du önskar betala via någon av Klarna AB:s (nedan ”Klarna”) betallösningar kan en kreditkontroll komma att göras för godkännande.

Kundkontot som skapas hos Fresh.Land ApS är personligt och de uppgifter som du anger när du registrerar dig som kund måste vara korrekta. Du ansvarar själv för att uppdatera dina uppgifter om du önskar någon ändring exempelvis leveransadress. Du ansvarar själv för att hålla ditt lösenord till kundkontot säkert och att inte dela det med tredje part eller annan obehörig. Du ansvarar själv för allt obehörigt användande, exempelvis beställningar, som görs från ditt kundkonto med hjälp av ditt lösenord. Förlust av lösenord eller misstänkt obehörigt användande av ditt kundkonto ska omedelbart anmälas till Fresh.Land ApS.

Registrering som kund via Facebook och Google är endast möjligt om du använder ditt riktiga för- och efternamn på Facebook respektive Google. Du måste även komplettera registreringen med de kontaktuppgifter som Fresh.Land ApS efterfrågar och som behövs för att vi ska kunna utföra leveransen.

Fresh.Land ApS förbehåller sig rätten att ändra dessa allmänna villkor. Vid ändringar informeras du i förväg om detta via den e-mail som finns kopplad till ditt kundkonto. Ändringarna anses accepterade om du inte invänder mot dessa senast inom två månader från det att informationen om ändringarna skickats. Fresh.Land ApS förbehåller sig rätten att avsluta ett kundkonto om kunden inte accepterar de föreslagna ändringarna. De senast uppdaterade allmänna villkoren finns alltid att läsa på Fresh.Land ApS hemsida.

Beställningar och deadlines

Du kan beställa på följande sätt:

– Beställ via hemsidan
– Skicka ett e-mail till [email protected]
– Chat på hemsida
– Ringa på 010-195 60 60

Beställning på hemsidan:

För leverans onsdag är senaste dag för beställning på hemsidan onsdag kl. 24.00 veckan innan.

Beställning via Kundtjänst:

För leverans onsdag är senaste dag för beställning onsdag kl. 16.00 veckan innan.

Vid lagd beställning skickas en bekräftelse via e-mail.

Ändringar eller avbeställning

Du kan ändra eller avbeställa en beställning på ditt kundkonto eller genom att kontakta kundtjänst via chat, mail [email protected] eller telefon 010-195 60 60. Du kan också ändra eller avbeställa din beställning på vår hemsida via ditt kundkonto.

Varje gång du gör en avbeställning eller ändring på hemsidan skickas ett automatiskt e-mail som bekräftelse. Har du inte fått något e-mail så har ändringen eller avbeställningen inte registrerats. Gör gärna ett försök till lite senare eller kontakta kundtjänst.

Ändringar eller avbeställningar skall ske senast onsdag kl. 24.00 veckan innan leverans. Observera att du inte kan annullera din beställning genom att returnera beställningen eller genom att låta bli att betala.

Särskilt om Abonnemang

Du kan när som helst säga upp ditt abonnemang via ditt kundkonto eller genom att skriva till [email protected], dock måste det ske senast onsdag kl. 24.00 veckan före din nästa leverans. Du kan avsluta ditt abonnemang, ändra beställning eller pausa ditt abonnemang innan ditt förnyelsedatum som du hittar i ditt kundkonto. Efter att du sagt upp ditt abonnemang skickar vi ett e-mail till dig med en bekräftelse på din uppsägning. Observera att du inte kan annullera ditt abonnemang genom att returnera lådan eller genom att låta bli att betala.

Ditt abonnemang är inte bindande och fortsätter tills du säger upp det, eller tills artikeln utgår från sortimentet. Om betalningen för din abonnemangsbaserade beställning avvisas på grund av att täckning på ditt kort saknas, kommer det att leda till att den ordern inte genomförs.

Behöver du hjälp av Kundtjänst är du välkommen att kontakta oss på via chat, e-mail [email protected] eller telefon 010-195 60 60. Vid ändringar från vår sida i förhållande till ditt abonnemang kommer du att i god tid informeras via e-mail. Sådana ändringar kan exempelvis avse sort, vikt eller pris. Om du inte accepterar ändringen måste du informera oss om detta (uppsägning) senast onsdag veckan innan kommande leverans. Vid utebliven uppsägning kommer abonnemanget att löpa vidare i enlighet med ändringen.

Innehållet i lådorna

Du kan alltid se vilket innehåll som vi planerar att lägga i lådorna. Vi reserverar oss dock för eventuella ändringar pga. säsongändringar för att säkra bästa kvalitet.

Leveranserna

Vi levererar onsdagar mellan kl. 08:00 och kl. 21.00.

Leveransen sker till den adress som du uppgivit på beställningen. Vid ofullständiga adressuppgifter, eller vid adressändringar som innebär att chauffören inte kan lämna leveransen, debiterar vi fullt pris.

Upplever du problem med din leverans, kontakta oss direkt via chat, e-mail [email protected] eller telefon 010-195 60 60.

Låst portuppgång

Du ansvarar för att våra chaufförer kan komma in i din port under leveranstiden. Om våra chaufförer av någon av nedanstående anledningar inte kan komma in i din port och därmed inte lämna leveransen debiterar vi fullt pris.

Om du bor i lägenhet med låst portuppgång som öppnas med portkod behöver du uppge din portkod. Det är viktigt att du håller oss uppdaterade med rätt portkod. Vid ofullständiga portkodsuppgifter som innebär att chauffören inte kan lämna leveransen debiterar vi fullt pris. E-maila din portkod till [email protected] eller logga in och ändra din portkod på ditt kundkonto.

Om du bor i lägenhet med låst portuppgång som öppnas med en porttelefon som kopplas till mobiltelefon och därmed kan öppnas på distans, måste du vara tillgänglig på mobiltelefonen under leveranstiden. Om chauffören inte kan lämna leveransen till följd av att du inte öppnat porten debiterar vi fullt pris.

Om du bor i lägenhet med låst portuppgång som saknar både portkod och porttelefon som kan öppnas på distans måste du vara hemma vid leverans. Du måste vara tillgänglig och beredd att öppna porten under leveranstiden. Om chauffören inte kan lämna leveransen till följd av att du inte öppnat porten debiterar vi fullt pris.

Du kan vid beställningen ange under kommentarer var lådan kan ställas eller lämnas om du inte är hemma. Vid sådant förhållande ansvarar vi inte för vad som händer med lådan och dess innehåll efter leveransen. Leveransen anses ha skett när lådan lämnats på anvisad plats.

Kvalitetsgaranti

Om någon vara inte lever upp till våra höga kvalitetskrav, har du rätt att reklamera den. Kontakta då oss via chat, e-mail, eller telefon 010-195 60 60 senast 3 dagar efter leverans, men gärna så fort som möjligt i samband med leverans.

Ångerrätt (endast konsumentköp)

Det finns ingen ångerrätt vid köp av livsmedel och andra dagligvaror för ett hushåll, som levereras till dig eller annan som ett led i vår regelbundna varuutdelning.

Ångerrätt i samband med köp av annat än livsmedel och dagligvaror.

Vid köp av andra produkter än livsmedel och dagligvaror har du som konsument ångerrätt enligt 2 kapitlet i lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (Distansavtalslagen).

Detta innebär att du gärna får packa upp varan, så länge du kan skicka tillbaka den i samma skick och mängd som du mottog den. Om du ångrar ditt köp ska du skicka varan i retur till adressen som står längst ner i dessa allmänna villkor. Varan skall skickas senast 14 dagar efter det att du har mottagit den. Ångerrätten gäller under förutsättning att varan är i väsentligen oförändrat skick och att ingen försegling brutits.

Vill du utöva ångerrätten bör du skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet till Fresh.Land ApS per brev till: Fresh.Land ApS, Indiakaj 20, 2100 København Ø, Danmark eller via e-mail till [email protected]. För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen har gått ut. För utövande av din ångerrätt kan du med fördel använda konsumentverkets ångerblankett. Denna blankett finns på https://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett

Om du frånträder avtalet genom att i tid utöva din ångerrätt kommer vi att betala tillbaka det du eventuellt betalat i anledning av relevant köp inkluderat leveranskostnader (då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för köpet av den aktuella varan, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer vår återbetalning inte att kosta dig något. Vi väntar med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt varan, beroende på vilket som inträffar först.

Vid frånträdande av avtalet genom nyttjande av ångerrätten ska du återsända eller överlämna varan till oss utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelade oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Återsändande eller överlämnande av varan ska ske till den adress som anges längs ner i dessa allmänna villkor. Du kommer att få betala de direkta kostnaderna för återsändandet eller överlämnandet av varan. Du är ansvarig endast för varans eventuellt minskade värde till följd av annan hantering än sådan som är nödvändigt för att fastställa varans art, egenskaper och funktion.

Leveranshinder

Om vi inte kan leverera inom avtalad tid under leveransdagen ska du som konsument bli informerad gällande försening samt anledning till utebliven leverans. Du har även rätt att upplysas om en ny leveranstid och har då valet att motta din leverans på ny utsatt tid eller häva köpet utan extra kostnad om leveranstiden varit av väsentlig betydelse.

Priser

Alla priser är i svenska kronor inkl. moms och avgifter. Vid var tid gällande prislista finns på www.fresh.land/se/.

Betalning

Välja betalsätt:

Du kan betala med kreditkort eller faktura. Du väljer betalsätt när du lägger din order.

Betalning med kreditkort:

Vi debiterar ditt kort när varorna skickas. Om du loggar in på klarna.se kan du enkelt få en tydlig överblick över alla gjorda betalningar.

Betalning med faktura:

Vi skickar fakturan när varorna skickas. Det innebär att om du får din leverans på måndagen får du fakturan samma vecka som din leverans, men om du får din leverans på torsdagen, fredagen eller söndagen skickas fakturan veckan efter leveransen.

Ungefär 24 timmar efter att fakturan är skickad blir den också synlig när du loggar in på klarna.se. där kan du enkelt få en tydlig överblick över alla betalda och obetalda fakturor.

Om du ligger kvar på något av våra gamla betalsätt (Dibs eller autogiro) rekommenderar vi att du uppdaterar till att betala via Klarna. Detta gör du genom att uppdatera din betalningsinformation på ditt kundkonto.

Utebliven betalning:

Om vi inte mottar betalningen för levererade varor, skickar vi en påminnelse till dig med en påminnelseavgift på 59 kr. Om vi fortfarande inte mottagit betalning efter andra påminnelsen stoppar vi alla leveranser tills betalningen är genomförd. Vid sådant förhållande kan inkassoåtgärder komma att vidtas.

Kreditering:

Vid eventuell kreditering sker denna i samband med debiteringen av nästkommande leverans.

Fraktkostnad

Vad avser fraktkostnader hänvisar vi till vår hemsida och den dig tillsända orderbekräftelsen.

Force majeure

Skulle vi på grund av omständigheter som vi inte kunnat råda över vara förhindrade att utföra våra åtaganden gentemot dig inom utsatt tid, eller därmed vara förhindrade att alls utföra våra åtaganden, ska detta utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder.

Cookies

Vad är cookies?

En cookie är en liten textfil som sparas på din dator när du besöker en hemsida. En cookie är inte ett program eller virus, det kan inte skada din dator. Genom att använda denna webbplats accepterar du våra cookies.

Hos Fresh.Land använder vi cookies för att:

– göra ditt besök på vår hemsida mer bekvämt. Vi sparar t.ex. ditt användarnamn så att du inte behöver skriva in det varje gång du besöker sidan.
– lära oss om kundresan på hemsidan för framtida förbättringar. Vi sparar t.ex. information om din webbläsare och land, så att vi på bästa möjliga sätt kan anpassa vår hemsida därefter.
– kunna presentera innehåll som vi tror är relevant för dig. Vi sparar t.ex. information om när du senast varit inloggad, så att vi kan informera dig om relevanta ändringar sedan ditt senaste besök.

Även om cookies sparas på din dator, kan vi inte på något sätt se:

– vilka hemsidor du annars besöker online
– betalkortsinformation
– e-post eller dokument på din dator

Vi kan med andra ord inte se något som inte har med ditt surfande på freshland.se att göra.

Hur förhindrar du att cookies lagras?

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du stänga av funktionen i din webbläsares inställningar, “Privat surfning”. Detta innebär dock att vissa funktioner på vår hemsida inte kommer att fungera för dig. Du kan när som helst radera cookies från din webbläsare.

Läs mer om cookies och om lagen om elektronisk information på Post – och telestyrelsens hemsida. https://www.pts.se/cookies.